Intresseanmälan

Intresseanmälan är gratis
Om du är intresserad och vill veta mer om förskolan Kryddan, eller vill ställa ditt barn i kö hos oss, skickar du in en intresseanmälan till oss. Det kostar ingenting att stå i Kryddans kö. Kötiden räknas från den dag som anmälan kommit in. När ni står i Kryddans kö kommer ni att få information om tillfällen att besöka oss samt erbjudande om plats så snart vi har någon ledig.

Kryddan följer Tyresö kommuns riktlinjer avseende kö/turordning.

Tyresö kommuns e-tjänstportal
Från och med 2014 samordnas köerna till privata och kommunala förskolor i kommunens gemensamma e-tjänstportal. Det innebär att ni även måste registrera intresseanmälan i e-tjänstportalen på Tyresö kommuns hemsida. Under länken “Förskola och skola” väljer ni fliken “Förskola & famljedaghem”, följt av ”Ansökan om plats i förskola” och söker upp Kryddan.

Om ni stöter på problem i e-tjänstportalen hänvisar vi till kommunens Servicecenter, telefonnummer: 08-5782 9800.


Intresseanmälan