Föräldramedverkan

Föräldramedverkan
Föräldrakooperativet Kryddan ger möjlighet till engagemang i sitt barns förskolegång, nära kontakt till pedagogerna samt en möjlighet att som förälder vara med och påverka sitt barns vardag på förskolan.

Som förälder på Kryddan deltar du under två fixardagar per år. Fixardagarna brukar bli en trevlig mötesplats för föräldrar att lära känna varandra samt hjälpa till att fixa upp inne såväl utemiljön på förskolan för ditt barn.

Du kan som förälder vara med i styrelsen eller i “fixgrupp”. Styrelsen träffas ca en gång/månad tillsammans med förskolechef och i fixgruppen kan du få enklare “uppdrag” av pedagogerna på förskolan att utföra under en viss tid.

Jour
Jour kan ske max tre tillfällen per termin efter ett förutbestämt schema. Jour sker ifall någon av pedagogerna är borta. I första hand försöker vi alltid ta in för barnen välkända vikarier.

Städ
Städ sker veckovis av personal på förskolan.

Helgstäd ansvarar du som förälder för vilket innebär att du som förälder ansvarar för städ av förskolans lokal ca en gång per/termin.