Om Förskolan

Om Förskolan Kryddan
Förskolan Kryddan är en föräldrakooperativ förskola som startades av engagerade föräldrar år 1989. Förskolan ryms i en enplansvilla med tillhörande trädgård och lokalerna är fördelade på flera rum som nyttjas till olika aktiviteter och som mötesplatser för barnen.

Vi arbetar i olika grupper med hänsyn både till ålder och mognad. Barnens intressen och behov är faktorer som styr våra val av projekt och det pedagogiska arbete. Vi arbetar med dokumentation i olika former, dels för att synliggöra vårt pedagogiska arbete men även för att visa barnen deras eget lärande och involvera barnens föräldrar i vårt arbete.

Vi har olika aktiviteter som återkommer under veckorna, bl.a. skapande, rörelse, skogsutflykter, projektdag, språklek, matematiklek samt femårsklubb. Varje dag har vi samlingar där vi gör olika aktiviteter som gruppstärkande lekar och integritetsövningar m m.

Förskolan ligger nära naturen och vi utnyttjar alla möjligheter vi har runt oss såsom skog, parker, vatten osv. Vår fina gård är varierande och uppmuntrar till rörelse, lek och fantasi.

• Förskolan har öppet:

mån-tors 7:00-16:45

fre 7:00-16:30

• Sommarstängt veckorna 28-31

• Stängt mellan jul och nyår

• Dag före röd dag stänger vi 15:00