Vår verksamhet

Vår verksamhet
På Kryddan arbetar vi ofta med ett tema/projekt. Det är barnens intressen, idéer och tankar som styr projektet.Vi arbetar med projekt både i helgrupp och i mindre grupper där ålder och intresse styr indelningen.

Förutom våra spännande projekt så har vi stående temaveckor på Kryddan:

  • Kompisvecka
  • FN – vecka
  • Portfoliovecka
  • Brandvecka
  • Stopp min kropp

Självständighet
Vi på Kryddan arbetar aktivt med att våra barn skall utvecklas och bli självständiga. Vi vill att barnen skall känna glädje över sitt eget kunnande och lärande. När barnen på Kryddan slutar så vill vi att barnen skall möta världen med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själva.

Förskolebrevet
År 2017 anmälde vi oss som förskola till Förskolebrevet. Det innebär att vi på förskolan arbetar aktivt för att motverka sexuellt utnyttjande av barn och att lära barn integritet genom att arbeta med tio förebyggande åtgärder och integritetspolicy för förskolan.

Integritetsarbetet finns alltid med oss i vår verksamhet året runt.

Aktuellt projekt/tema nu
Varje höst startar vi upp ett projekt som sträcker sig till vårterminens slut. Projekt sker både i hel och smågrupper där barnens intresse skapar grupperna. Vi låter barnen leda projektet och vi pedagoger blir barnens verktyg under upptäcksfärden. Processen är det viktigaste och inte målet.

Ht 2022 och Vt 2023 arbetade vi med projekt: kroppen. Ht 2023 och inför vt 2024 arbetar vi med projekt: Bokstäver.

Gemensamt för alla våra projekt vi arbetar efter är att vi vill få in alla delar från läroplanen såsom matematik, språk, skapande, rörelse, digitala verktyg osv.

Skolklubb
Vår skolklubb innebär att våra äldsta barn ingår i ett eget  “forum” som är förberedande inför sin skolstart. Målet med denna klubb är att gemensamt med barnen möta deras tankar och funderingar kring att börja skolan vilket kan vara alltifrån att besöka skolan, skolgården samt att besöka/se sina kompisars skola och skolgård. I vår skolklubb vill vi också möta barnens intressen och arbete vidare kring det. Bokprojekt i sammarbete med biblioteket brukar vara ett populärt inslag där barnen får välja en bok att läsa och arbeta kring samt utflykter i närområde och längre bort från förskolan brukar vara spännande att få åka iväg på. Vi inleder och startar alltid upp vår skolklubb i december med att åka in till stan för att se på NK:s julskyltning, julmarknad i Gamla stan samt äter någon god lunch på en restaurang som blivit framröstad av barnen att äta på- en tradition som sträcker sig lång bak i tiden.

Skolklubben brukar bli ett fint minne för barnen.