Vår verksamhet

Vår verksamhet
På Kryddan arbetar vi ofta med ett tema/projekt. Det är barnens intressen, idéer och tankar som styr projektet. Förutom tema/projekt har vi stående temaveckor där vi väljer att fokusera extra mycket på olika ämnen. Temat kan vara:

  • Kompisvecka
  • FN – vecka
  • Portfoliovecka
  • Brandvecka
  • Stopp min kropp

Vi har en mångkulturell almanacka där vi väljer ut olika dagar och traditioner som vi arbetar tillsammans med. Det kan vara allt ifrån ”kinavecka” där vi gjorde kinesiska stjärntecken i lera till när vi uppmärksammade fastan och åt turkisk mat.

Självständighet
Vi arbetar ständigt med barnens självständighet här på Kryddan. Vi tror på barnens kompetens och att de klarar av mycket. Här på förskolan får barnen vara med och påverka sin miljö såväl inomhus som utomhus och de får vara med och skapa sitt eget material. Andra exempel på sådant som barnen får klara av på egen hand är av- och påklädning, duka undan efter maten samt konflikthantering med stöd och hjälp av oss pedagoger. Demokrati på Kryddan är en självklarhet, och vi låter barnen rösta i olika sammanhang.

Läs gärna mer om vår verksamhet i vår verksamhetsplan.

Förskolebrevet
Under höstterminen 2017 anmälde vi oss som förskola till Förskolebrevet. Det innebär att vi på förskolan arbetar för att motverka sexuellt utnyttjande av barn och att lära barn och vuxna integritet genom att arbeta aktivt med tio förebyggande åtgärder och en integritetspolicy för förskolan. Detta arbete finns alltid med oss i vår verksamhet året runt.