Miljöpolicy

På förskolan Kryddan eftersträvar vi en hälsosam och giftfri inomhus- och utomhusmiljö samt att vår verksamhet skall påverka jordens resurser så lite som möjligt. En miljöansvarig håller sig uppdaterad på ny forskning inom miljöområdet och informerar styrelsen kontinuerligt med förslag på nya åtgärder. Den miljöansvarige skall även ansvara för att det finns en aktuell lista för godkända förbrukningsmaterial, t.ex. pennor och kritor. Vi sorterar vårt avfall och barnen är delaktiga i detta arbete både genom sortering samt att gå till miljöstationen och lämna det för återvinning. Barnen får på så sätt lära sig att värna om naturen och miljön.